Bestyrelsen
Formål
Vedtægter
Referater
Artikler
 


Vedtægter

Solcellelaugets vedtægter følger en standardmodel for vindmøllelaug med de forskelligheder, der følger af, at der ikke er lovgivet om solcelleanlæg på samme måde som vindmøller.

Det skal understreges, at Københavns Solcellelaugs stiftelse hviler på et idealistisk grundlag, hvor økonomien spiller en mindre rolle set i lyset af, at der mærkværdigvis ikke er samme økonomiske betingelser for solcelleanlæg som for vindmøller.

Det vil være et af laugets fornemmeste opgaver at påvirke lovgiver til at sikre ensartede betingelser for vedvarende energi i Danmark.

Vedtægterne er laugets omdrejningspunkt i reguleringen af interessenternes indbyrdes forhold og i forhold til omverdenen.

Det giver sig selv, at en investering i solcelleanlæg ikke indebærer de samme risici som en investering i vindmøller, idet der f.eks. ikke er bevægelige dele i solcelleanlægget, og dermed er de driftsmæssige risici mindre end ved vindmøller.

Alligevel har lauget valgt at forsikre solcelleanlæggene fuldt ud, også i forhold til skader på trediemand eller ved skader på trediemands ejendom. Dermed kan man næppe forestille sig den situation, at et solcelleanlæg kan påføre interessenterne i lauget noget erstatningstab.

Hent vedtægterne i pdf-format her.