Bestyrelsen
Formål
Vedtægter
Referater
Artikler
 


Bestyrelse

Efter valg på generalforsamlingen den 17. marts 2016 samt efter bestyrelsens konstituering den 17. marts 2016 består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Geert Sommer, formand
Hans Christian Hansen
Erik Christiansen
Peder Vejsig Pedersen
Jørn Rasmussen, kasserer
Andreas Stampe-Villadsen, suppleant

Lauget blev stiftet den 29. november 2004.
Lauget er opbygget som ganske almindelige vindmøllelaug.

Pressemeddelelse af 21. juni 2005 om dannelse af lauget (pdf)

Initiativet til stiftelsen af Københavns Solcellelaug er kommet fra Peder Vejsig Pedersen og Erik Christiansen.

Peder Vejsig Pedersen har i mange år været professionelt beskæftiget med solenergi, både som forsker og som praktiker, og han har medvirket til at skabe et utal af energirigtige byggerier. Peder Vejsig Pedersen har tillige skrevet artikler og bøger over emner som solvarme og solceller, og han er formand for Foreningen Dansk Byøkologi.

Erik Christiansen har i mange år været beskæftiget med at gøre byområder mere grønne og energirigtige. I sit daglige virke arbejder Erik Christiansen med fjernvarme - en anden form for bæredygtig energi i Københavnsområdet - og andre energirelaterede emner. Erik Christiansen har siden 1997 været formand for Middelgrundens Vindmøllelaug.

Begge har været med til at stifte det europæiske netværk: EHEN - European Housing and Ecology Network - www.ehen.com - og Erik Christiansen har været formand for netværket i 8 år.