Bestyrelsen
Formål
Vedtægter
Referater
Artikler
 


Pressemeddelelse den 21. juni 2005

Danmarks første solcellelaug

Solceller bliver nu folkelige i den forstand, at alle får mulighed for at sætte sparepenge i solcelleanlæg, der producerer strøm, og med samme organisatoriske grundlag som vindmøller.

I forbindelse med Solar City Copenhagen er Danmarks første solcellelaug stiftet i København med navnet "Københavns Solcellelaug".

"Vi vil gerne kunne udbrede solcelleteknologien i samme omfang, som det er lykkedes at få vindenergien gjort til danskernes vedvarende energikilde", siger Erik Christiansen, der er formand for Københavns Solcellelaug.

I vore nabolande lyser solcelleteknologien i fuldt omfang, og der installeres solcelleanlæg som aldrig før, men teknologien har ikke vundet indpas i Danmark trods den oplagte mulighed for at bruge den i vort klima.

"Der er mange årsager til solcellernes dårlige position som vedvarende energikilde i Danmark, men det er noget, vi agter at ændre", udtaler Peder Vejsig Pedersen, der også er en af initiativtagerne, og fortsætter, "vi har som mål at placere solcelleanlæg på tagene i København, så København bliver kendt for sine tage på samme måde, som Middelgrundens vindmøller er blevet et vartegn på Københavns vedvarende energi."

Lauget har som sit primære formål at udsprede kendskabet til solcellerne igennem laugets investeringer i solcelleanlæg på tage rundt om i København.

Når det overhovedet er lykkedes at komme så langt, at lauget skal i gang med at etablere solcelleanlæg, så skyldes det, at Københavns Energi (KE) har etableret en solcellebørs, hvor private og firmaer kan købe solstrøm til en på forhånd fastsat pris. Med den faste pris som ballast kan solcellelauget etablere solcelleanlæg efter en afvejning af produktionspris, pris på anlæg og driftsomkostninger. Dermed er der skabt et økonomiske grundlag for solcellernes virkeliggørelse på de københavnske tage. Lauget har allerede indgået aftale med KE om levering af solstrøm fra et større anlæg på mere end 400 m2.

"I KE er vi glade for dette folkelige initiativ, som i høj grad er i tråd med vort formål med at starte solbørsen", siger den ansvarlige for børsen, Thomas Brændgaard, og oplyser, at det netop er sådanne brede initiativer, der skal til for at skabe en forandring for solcellernes udspredelse i Danmark. "Vi håber selvfølgelig, at mange københavnere vil benytte sig af muligheden for at købe solstrøm på solbørsen, når der nu er et organisatorisk grundlag for at etablere nye solcelleanlæg i hovedstaden."

Det har ikke været nemt at finde tage, fordi bygningsejere typisk er lidt nervøse ved solcelleanlæggene og deres påvirkning på tagkonstruktionerne, selvom der er udviklet og afprøvet tekniske løsninger, der ikke skulle påvirke tagkonstruktionerne, og selvom lauget er fuldt ansvarsforsikret, hvis der sker skade på taget.

"Vi har selvfølgelig haft teknikere til at vurdere konkrete forslag til solcelle-tage, men det har ikke altid været tilstrækkeligt for tag-ejeren at få en positiv teknisk vurdering", siger Erik Christiansen, "men her har Københavns Kommune været primus motor i et forsøgsprojekt, hvor ejendomsadministrationen under Kultur- og Fritidsforvaltningen stiller to konkrete tage til rådighed for lauget. Ejendomsadministrationen har udvist en meget stor interesse i at virkeliggøre Solar City Copenhagen, og det er vi meget taknemmelige for." Målet er, at ejendomsadministrationens engagement i sagen skal vise vejen for andre tag-ejere, så København kan blive kendt for sin solenergi på toppen af København.
I løbet af meget kort tid udbyder lauget de første andele til salg. Information om lauget, salg af andele, økonomi og meget mere findes på www.solcellelauget.dk. Og skulle man have et tag til rådighed, som egner sig til solceller, så hører lauget meget gerne om det.