Anparter

Se billeder fra installationsstart til indvielsen af anlægget i Njalsgade 22. september - 25. oktober 2005

Generelt om anpartskøb:
Told & Skat tillader i øjeblikket ikke nogen bonusordninger i forbindelse med køb af flere andele.
Enhver, der efter gældende offentlige forskrifter har ret til at eje andele, kan blive interessent/andelshaver i Københavns Solcellelaug.
Også selskaber, institutioner m.m., som for eksempel vil markere en miljøbevidst holdning, kan være andelshavere. Disse institutioner udpeger én repræsentant, som på institutionens vegne har stemmeret ved årets interessentskabsmøde. Andre personer fra institutionen må gerne overvære interessentskabsmøderne, men har ikke stemmeret.
Andelshaverne / interessenterne har hver én stemme på interessentskabsmøderne, uanset hvor mange andele man måtte have købt.
En andel kan frit omsættes, og dens pris afgøres i fri handel. Men ingen handel er gyldig, før den er godkendt af ledelsen.

Laugets første prospekt (Njalsgade) (pdf)
Laugets andet prospekt (Vigerslev Allé) (pdf)
Formular vedrørende venteliste (pdf)

Andelene blev udbudt den 5. juli 2005 og pr 14. oktober 2005 er alle 440 andele solgt

Vigerslev-Allé-prospektets 154 andele blev solgt i løbet af 19 dage.

Da laugets første projekter dermed er fuldtegnet, kan der kun erhverves andele i det, såfremt der bliver ledige andele. Formularen ovenfor vedrørende venteliste kan anvendes til dette formål. Her kan du også vælge at få førstehåndskendskab til det kommende projekt.